BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 3a

Návrh na schválenie zverenia pozemku registra E KN par. č. 301 – orná pôda vo výmere 894 m2, katastrálne územie Rusovce mestskej časti Bratislava-Rusovce, alebo schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa dlhodobého nájmu pozemku registra E KN par. č. 301- orná pôda vo výmere 894 m2, katastrálne územie Rusovce nachádzajúceho sa v školskom areáli, mestskej časti Bratislava-Rusovce


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.