Bod č. 38

Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v ZOO Bratislava – k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2741


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.