Bod č. 34

Návrh riešenia vybudovania zberného dvora v mestskej časti Bratislava-Dúbravka, ktorý bude slúžiť i susedným mestským častiam v obvode Bratislava 4


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.