BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 3

Návrh na zrušenie uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 900/2012 zo dňa 13. 12. 2012 a č. 762/2021 zo dňa 25. 03. 2021 a návrh uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa umožní platenie dane z nehnuteľností v splátkach s určením ich lehôt splatnosti


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.