Bod č. 1

Prerokovanie pozastavenia výkonu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 503/2016 časť B body 1, 2, 4, 6, 7 zo dňa 26. 5. 2016 z dôvodu rozporu zo zákonom, ako aj z dôvodu že je pre mesto zjavne nevýhodné.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.