Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 03.06.2016

  • 3. júna 2016, 17:30 h
  • Primaciálny palác, č.dv. 107
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: JUDr. Nesrovnal Ivo
  • Pozvánka [35.15 kB]