Bod č. 36

Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 28,30 m² v stavbe, súpis. č. 102506, na pozemku parc. č. 10319/1 na Odborárskom námestí 4 – 6 v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.