Bod č. 23

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3144/27, parc. č. 3144/28, parc. č. 3144/31, parc. č. 3144/43, parc. č. 3144/44, parc. č. 3144/45, parc. č. 3144/62, parc. č. 3144/63 a parc. č. 3144/65, do vlastníctva Martin Klíma – AUTO DAREX, so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.