Bod č. 14

Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 496/2008 časť C bod 2.2 a bod 2.3 zo dňa 25. 09. 2008 – Koncepcia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.