Bod č. 9

Návrh na schválenie späťvzatia podanej žiadosti na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR, a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.