Bod č. 4

Návrh na prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie organizácii Maltézska pomoc Slovensko o. z. (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.