Bod č. 38

Návrh na prerokovanie materiálov v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 15. 12. 2022


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.