Bod č. 36

Návrh na zvolanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 15. 12. 2022


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.