Bod č. 33

Návrh na majetkovoprávne usporiadanie vzájomných pohľadávok a vzťahov k pozemkom v Bratislave s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.