Bod č. 32

Návrh na kúpu pozemkov v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou "Rekonštrukcia cesta na Červený most, úsek Lamačská cesta – Dúbravská“


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.