Bod č. 3

Návrh na prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie organizácií Depaul Slovensko, n.o. (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.