Bod č. 29

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 3388/2, spoločnosti MMK 10, s.r.o., ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou garáže na Kuzmányho ulici


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.