Bod č. 28

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu stavebných objektov v Bratislave, realizovaných v rámci stavieb nachádzajúcich sa v k. ú. Staré Mesto, k. ú. Ružinov, k. ú. Nivy, k. ú. Jarovce, spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, so sídlom v Bratislave


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.