Bod č. 25

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Nové Mesto a Karlova Ves pod kontajnerovými stojiskami


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.