Bod č. 22

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rusovce a k. ú. Čunovo, Podielnickemu družstvu DUNAJ so sídlom v Rusovciach


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.