Bod č. 2

Návrh aktualizácie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v časti § 9, ktorá sa týka úhrad za stravovanie (MATERIÁL V NÁHRADNOM TERMÍNE)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.