Bod č. 19

Návrh na predaj, ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3274/2 a parc. č. 3274/5, žiadateľom Richard Penev, Magdaléna Penevová a Barbora Schranzová


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.