Bod č. 17

Návrh na predaj pozemku ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, Brezová ulica, parc. č. 886/28, Ing. Milošovi Nemcovi a Janke Nemcovej


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.