Bod č. 12

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Adaptácia na zmenu klímy v Bratislave – projekty vo verejnom priestore, projektová príprava“ do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROP-PO7-SC76-2022-98)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.