BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. d

Žiadosť o začlenenie MÚOP-u do procesu vyjadrovania sa k žiadostiam o záväzné stanoviská Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.