Bod č. 1

Návrh rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2021 - 2023
(materiál bude zaslaný dodatočne)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.