Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 27.11.2020