Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 16.09.2020