Bod č. 7

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia verejného
priestoru Čerešňový sad - Legionárska – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného
programu (kód výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.