Bod č. 2

Informácia o preskúmaní Územného plánu zóny Machnáč v znení zmien a doplnkov


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.