Bod č. 11

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia vnútrobloku
Poľská – Justičná – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód výzvy IROPPO7-SC73-2021-87)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.