Bod č. 10

Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt – Revitalizácia okolia Pamätníka
obetiam extrémizmu - 1. etapa – do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (kód
výzvy IROP-PO7-SC73-2021-87)


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.