Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 15.03.2017

  • 15. marca 2017, 16:00 h
  • Zrkadlová sieň
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Jenčík Radovan
  • Pozvánka [34.77 kB]