Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 15.02.2021