Bod č. 3

Plnenie uznesenia MsZ č. 524/2001 z 15.03.2001 k materiálu „Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, realizovaní separovaného zberu a recyklácii druhotných surovín“.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.