Bod č. 11

Informácia o zapracovaní Zásad ochrany pamiatkovej rezervácie a zóny do Územného plánu hl. mesta SR Bratislavy.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.