Bod č. 3

Podnet na prešetrenie a zrušenie záväzného stanoviska Hl. mesta SR Bratislavy k investičnej činnosti z 19. 11. 2018 vo veci „Modernizácie budovy osobného prístavu na Fajnorovom nábreží č. 2“


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.