Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 12.04.2016

  • 12. apríla 2016, 16:00 h
  • Magistrát, č.dv. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Jenčík Radovan
  • Pozvánka [27.68 kB]