Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 10.02.2021