Bod č. 15

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa budúceho nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21529, Ing. Ivanovi Peschlovi


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.