Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby - Zasadnutie 06.11.2017

  • 6. novembra 2017, 15:00 h
  • Magistrát, č.dv. 103
  • Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
  • Predsedajúci: Jenčík Radovan
  • Pozvánka [35.96 kB]