BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 4

Informácia o stave prípravy „Atlas-u dopadov zmeny klímy na územie Hlavného mesta SR Bratislava“ a ,,Stratégia a akčný plán adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy - priebežná správa za roky 2017-2018"


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.