Bod č. 4

Návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k pozemku v Bratislave, k. ú. Vajnory, parc. č. 2070/31, Rybničná ulica, so spoločnosťou STK PROPERTY, s. r. o., so sídlom v Žiline


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.