Bod č. 4

Návrh nového všeobecne záväzného nariadenia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. XZ/2023 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v mestskom útulku


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.