Bod č. 3

Informačný materiál - schválenie úpravy Štatútu Rady primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre práva starších obyvateľov, poradného orgánu primátora Bratislavy


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.