Komisia sociálnych vecí, zdravotníctva a rozvoja bývania (2018 - 2022)


Vallo Jakub

MUDr. Vallo Jakub, MPH

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Štasselová Lucia

Ing. arch. Štasselová Lucia

Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita

[email protected]

Čahojová Dana

MUDr. Čahojová Dana

STAROSTOVIA A NEZAVISLÍ KANDIDÁTI

[email protected]

Svoreňová Soňa

Ing. Svoreňová Soňa

NEKA

[email protected]

Členstvo odo dňa: 24.09.2020


Poláčiková Jana

PhDr. Poláčiková Jana

PS-Spolu

[email protected]

vzdala sa k 1.1.2022

Zaťovičová Zdenka

Mgr. Zaťovičová Zdenka

Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO

[email protected]

Vzdáva sa členstva ku dňu: 24.09.2020