Bod č. 9

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2856/4, neziskovej organizácii Národný Trust n.o., so sídlom v Bratislave, na prevádzkovanie komunitnej záhrady Prugerka


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.