Bod č. 6

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 1609/6 a 1609/1, Viničná ulica, Ing. Dušanovi Zajacovi


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.