Bod č. 5

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc.č. 573/26 Strmé Sady, Ivanovi a Eleonóre Kollárovým


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.