Bod č. 33

Aktualizácia metodiky zmien územného plánu v záujme budovanie predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovanie dostupnosti bývania a Stratégia rozvoja a financovania územia MUŠ Mlynské nivy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.